Inkomsten

2018

Bijdragen Scheveningen

298.290 

Verhuur WdW151

2.835 

Ontvangen rente

65 

Totale Inkomsten

301.190 

 

Uitgaven

2018

Zending/evangelisatie/diakonaat

114.235 

Kosten gemeenteactiviteiten

24.245 

Kosten gebouw

27.005 

Diverse kosten

3.390 

Voorburg

1.965 

Reserveringen

51.205 

Totale Uitgaven

222.045 

Resultaat

79.145