Goed functionerend kringenwerk is essentieel voor een gezond gemeenteleven. Binnen de kringen is alle ruimte voor de basiselementen van het gemeente-zijn: ontmoeting, gemeenschap, omzien naar elkaar, betrokkenheid en dienen.

De belangrijkste doelstelling van een kring is om concrete invulling te geven aan de opdracht om  huisgezin van God te zijn. Er wordt daarom gebeden, gezongen, gepraat en soms het Avondmaal gevierd. In de kringen van EGM Scheveningen kunnen we elkaar persoonlijke aandacht geven en verhalen delen. Er is daarom gekozen voor kringen van 10 tot maximaal 15 deelnemers. Uitgangspunt van de kringen is ‘elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft’. Binnen de kring worden de kringleden toegerust om het geloof in de wereld uit te dragen.

Iedereen is welkom op een kring

Het doel is dat alle leden van EGM Scheveningen actief deelnemen aan een kring (bezoekers zijn ook welkom!). Iedereen wordt dan ook gevraagd om zich aan te melden voor een kring. We zijn ons bewust dat er altijd mensen zijn die om verschillende redenen niet kunnen of niet willen deelnemen aan een kring. Voor sommigen heeft dat te maken hun beroep, voor anderen kan het te maken hebben met een bepaalde moeite om in een groep mee te draaien. We streven er naar om hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen aan alle mogelijke belemmeringen en dat echt iedereen zijn of haar plekje op een kring weet te vinden.

Voor wie al lid is van een kring

Het is de bedoeling dat iedereen die bij een kring is ingedeeld langere tijd bij deze kring blijft. Omdat het tijd nodig heeft om echt iets met elkaar op te kunnen bouwen, willen we niet ieder jaar weer de samenstelling veranderen. Wil je toch van kring veranderen, dan kan dit met ingang van januari en kun je dit per mail aangeven bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Voor wie nog geen lid is van een kring

Voor wie (nog) geen lid is van een huis- of themakring willen we hierbij graag nog eens de argumenten op een rijtje zetten waarom het zo belangrijk en fijn is om deel uit te maken van een kring.

  • De kringen helpen je om mensen in de gemeente snel te leren kennen. Juist daarom is het zo belangrijk om naast het bezoeken van de zondagse erediensten ook samen te komen in de kleine groep van de huis- of themakring. Daar ontstaat de persoonlijke (geloofs)band en beleef je met elkaar wat het betekent om huisgezin van God te zijn.
  • Tijdens de kringavond wordt regelmatig doorgesproken over de (thema) preken van de zondag. Aan de hand van een aantal gespreksvragen denk je met elkaar na over de praktische uitwerking van Gods Woord en waar je dan in de praktijk soms tegenaan kunt lopen. Naast studie en gebed is er ook de ruimte voor gezelligheid en ontmoeting.
  • De kringleider is het eerste aanspreekpunt voor jou. Voor vragen of als er speciale zorg nodig is kun je bij hem of haar terecht. Mocht de kringleider het nodig vinden, dan zal de hulp van een oudste of medewerker van het pastoraal team worden gezocht. Ook worden er tijdens kringavonden regelmatig gemeentezaken besproken en is er de gelegenheid om hierin ook input te geven.
  • Belangrijk is dat de kring een veilige plek is waar je mag zijn wie je bent en waar je ook zeker kunt weten dat wat je deelt, daar ook blijft. Het delen van lief en leed is een zaak van het hart en van vertrouwen. Anderen kunnen soms niets oplossen, maar een luisterend oor, een arm om iemand heen of gewoon met elkaar optrekken, geeft kleur en warmte aan het (gemeente)leven.

Ben je nog niet aangesloten bij een kring of wil je meer informatie? Als je EGM Scheveningen als je thuisgemeente beschouwt of dat graag wil onderzoeken, ben je van harte welkom op een kring. Je hoeft hier dus geen lid voor te zijn. Zou je graag op een kring willen? Stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We helpen je graag aan een plekje op een kring die bij je past.