In Matteüs 28 vers 19 en 20 staat dat Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

In navolging van deze opdracht worden in EGM Scheveningen mensen die tot bekering zijn gekomen uitgenodigd om zich te laten dopen. Deze uitnodiging geldt voor iedereen die er persoonlijk en en bewust getuigenis van kan doen dat hij (en voor ‘hij’ kan je natuurlijk ook ‘zij’ invullen) Jezus Christus heeft aanvaard als Redder en Zaligmaker.

De doop als teken van een nieuw leven

De doop is voor de gelovige een teken dat hij met Christus is gestorven, met Hem is begraven en weer met Hem is opgestaan in nieuwheid van leven. Dat wat er gebeurd is in zijn leven, de bekering (of: de wedergeboorte), belijdt en verkondigt hij nu in het openbaar. De wijze van dopen, onderdompeling in het water, onderstreept het symbolische karakter van de doop. De dopeling wordt in het water ondergedompeld en komt weer boven: hij is met Jezus Christus een nieuw leven begonnen!

Gespreksavond over de doop

EGM Scheveningen organiseert twee à drie keer per jaar een gespreksavond over de doop. Tijdens de avond wordt uitleg gegeven over het waarom van de doop en wat de bijbelse fundering hiervan is. Het bijwonen van de gespreksavond houdt geen enkele verplichting in. Voor diegenen die zich hierna willen laten dopen is er nog een gesprek ter voorbereiding van de doopdienst zelf.