Inkomsten

2019

Bijdragen Scheveningen

350.000 

Verhuur WdW151

2.800 

Ontvangen rente

200 

Totale Inkomsten

353.000 

 

Uitgaven

2018

Zending/evangelisatie/diakonaat

295.000 

Kosten gemeenteactiviteiten

25.000 

Kosten gebouw

27.000 

Diverse kosten

2.000 

Voorburg

2.000 

Reserveringen

0 

Totale Uitgaven

351.000 

Resultaat

2.000 


Toelichting op de begroting: verwacht wordt dat de bijdragen in 2019 hoger zullen zijn dan in 2018. Evenals in 2018 wordt ook in 2019 een grote bijdrage verwacht voor een zendingsproject. Verwacht wordt dat de gebruikelijke uitgaven voor zending, evangelisatie en diakonaat vergelijkbaar zullen blijven. De bovengenoemde  bijdrage voor het zendingsproject zal in 2019 besteed worden. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de gemeente uitvoeren behalve vergoeding voor aantoonbare gemaakte kosten."

Officiële (contact) gegevens zoals geregistreerd bij de KvK te Den Haag

Naam: Stichting Lea van de Pinkstergemeente Morgenstond Scheveningen
Vestigingsadres: Westduinweg 151
Vestigingsplaats: 2583 AA Den Haag
KvK: 41160058
RSIN: 805847054
Beleidsplan 2014-2018
Bestuurssamenstelling: KvK Lea

Financiele overzichten:
Lea P&L + Balans 2018
Lea P&L + Balans 2017
Lea P&L + Balans 2016
Lea P&L + Balans 2015
Lea P&L + Balans 2014
Lea P&L + Balans 2013
Lea P&L + Balans 2012

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013

Naam: Stichting Vrienden van de Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen
Vestigingsadres: Westduinweg 151
Vestigingsplaats: 2583 AA Den Haag
KvK: 27249197
RSIN: 811074389
Beleidsplan 2014-2018
Bestuurssamenstelling: KvK Vrienden

Financiele overzichten:
Vrienden P&L + Balans 2018
Vrienden P&L + Balans 2017
Vrienden P&L + Balans 2016
Vrienden P&L + Balans 2015
Vrienden P&L + Balans 2014
Vrienden P&L + Balans 2013
Vrienden P&L + Balans 2012

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013

Officiële gegevens zoals geregistreerd bij de KvK te Den Haag

Naam:                  Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen
Vestigingsadres:    Westduinweg 151
Vestigingsplaats:   2583 AA Den Haag
KvK:                     50104233
RSIN:                   006860278

Giften/Bijdragen kunnen worden overgemaakt op:

IBAN:                   NL07INGB0003798996
BIC:                     INGBNL2A
Banknaam:           ING BANK NV

Sinds 1 januari 2016 moet de gemeente voldoen aan een aantal extra publicatieverplichtingen vanwege haar ANBI status. Voor de financiën betekend dat dat er een staat van baten en lasten, een begroting en een toelichting moet worden gepubliceerd.