Inkomsten

2019

Bijdragen Scheveningen

350.000 

Verhuur WdW151

2.800 

Ontvangen rente

200 

Totale Inkomsten

353.000 

 

Uitgaven

2018

Zending/evangelisatie/diakonaat

295.000 

Kosten gemeenteactiviteiten

25.000 

Kosten gebouw

27.000 

Diverse kosten

2.000 

Voorburg

2.000 

Reserveringen

0 

Totale Uitgaven

351.000 

Resultaat

2.000 


Toelichting op de begroting: verwacht wordt dat de bijdragen in 2019 hoger zullen zijn dan in 2018. Evenals in 2018 wordt ook in 2019 een grote bijdrage verwacht voor een zendingsproject. Verwacht wordt dat de gebruikelijke uitgaven voor zending, evangelisatie en diakonaat vergelijkbaar zullen blijven. De bovengenoemde  bijdrage voor het zendingsproject zal in 2019 besteed worden. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de gemeente uitvoeren behalve vergoeding voor aantoonbare gemaakte kosten."