Inkomsten 2018
Bijdragen Scheveningen 205.000
Verhuur WdW 151 2.800
Ontvangen rente 200
Totale inkomsten 208.000

 

Uitgaven 2018        
Zending/Evangelisatie/Diakonaat 160.000
Kosten gemeenteactiviteiten 22.000
Kosten gebouw 25.000
Diverse kosten 1.500
Voorburg 3.500
Reserveringen 0
Totale uitgaven 212.000
Resultaat - 4.000

 

Toelichting op de begroting: Verwacht wordt dat de bijdragen in 2018 vergelijkbaar zullen zijn met 2017. Evenals in 2017 wordt ook in 2018 een grote bijdrage verwacht voor een zendingsproject. Verwacht wordt dat de gebruikelijke uitgaven voor zending, evangelisatie en diaconaat iets zullen dalen. De bovengenoemde bijdrage voor het zendingsproject zal in 2018 besteed worden. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de gemeente uitvoeren behalve vergoeding voor aantoonbare gemaakte kosten.