Fijn dat je onze site hebt gevonden (voor informatie in relatie tot corona zie hieronder). Voel je welkom. Wij houden van onze Here God en Vader, van elkaar en van jou! We doen dat met vallen en opstaan. Daar hebben we de liefde van Jezus bij nodig. Die liefde is bijzonder.

Jezus is ook voor jou gekruisigd. Duidelijker kan hij het niet maken dat hij van je houdt. En bovendien, we geloven ook dat jij een geweldige schepping bent van God. Wij kijken uit naar de terugkomst van Jezus. Tot dan laten we ons leiden door de Heilige Geest en zijn woord, dat is de bijbel.

We treffen elkaar regelmatig. Je kunt het makkelijkst aanschuiven tijdens de samenkomst op zondagochtend. Er is altijd iemand waarmee je contact krijgt als je dat wilt. Stel ons voor als een open gezin, waar iedereen welkom is. Oud en jong, alles is aanwezig. De vele kinderen hebben een eigen plekje op de zondagsschool van de crèche.

Gemeente in corona-crisis tijd

Het mag duidelijk zijn dat we elkaar op het moment vanwege de besmettelijkheid van het Corona-virus niet kunnen ontmoeten zoals hierboven omschreven. Jezus noemt zich wel de goede herder. Wij willen Hem ook hierin navolgen en daarom niet de grenzen van het mogelijke opzoeken, maar vanuit zorg voor de leden en u binnen de richtlijnen van RIVM blijven. Streaming, mail, App, telefoon, Zoom ed zijn woorden / technieken die helpen bij het zo goed mogelijk gemeente zijn. De leden helpen elkaar binnen onze kringen (groepjes leden) vooral met deze middelen op geestelijk en praktisch vlak. Het pastoraat springt waar nodig bij. Contact voor u blijft mogelijk via onderstaand mailadres.

Wilt u een gesprek of nader contact dan is dat in de kerk op een verantwoorde manier om te organiseren, één op één, met voldoende afstand en hygiëne. Dit geldt niet alleen voor gemeenteleden en de vaste gasten van onze bijeenkomsten, maar voor ieder die daar behoefte aan heeft. Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Voorzichtig opstarten van samenkomsten

Bent u geen lid en wilt u graag een samenkomst bezoeken, dan kunt u zich aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Gezien de beperkingen zal bezoek aan een samenkomst slechts incidenteel mogelijk zijn. Zoals hierboven aangegeven betekent dit niet dat u minder hartelijk welkom bent.

Parksamenkomsten als alternatief -> zondag 27 september 10 uur (weerberichten zijn voorlopig niet erg positief, evt. verplaatsing naar de kerk wordt hier bekend gemaakt).

De maanden juli, augustus en september komen we op zondag vanaf 10 uur samen in het Westbroekpark, ingang Kapelweg. De diensten zijn wat korter en naar verwachting gevarieerd van opzet (velen hebben zich opgegeven om mee te werken). Elke eerste zondag van de maand vieren we avondmaal. Voor degenen die aan het avondmaal deelnemen geldt dat men zelf voor brood en druivensap moet zorgen. In ieder geval nemen we na afloop de tijd om elkaar te ontmoeten. Van ieder wordt verwacht dat hij of zij koffie, thee of limonade zelf meeneemt. Daarnaast gaan we er vanuit dat een ieder in relatie tot het virus de eigen verantwoordelijkheid neemt, en ook anderhalve meter afstand houdt. Mocht het weer echt te slecht zijn, dan gaan we met alle beperkingen van dien weer naar binnen op nr. 151. Het wel of niet doorgaan wordt per mail en op deze pagina de zaterdag vooraf om uiterlijk 18.00 uur bekend gemaakt. Zoals je leest hangt het een beetje aan elkaar van "verwachten" en "moeten", dat is eigen aan het virus. Maar niet minder welkom.