Onze gemeente wordt ook bezocht door doven. Ten behoeve van de doven en slechthorenden is er tijdens de zondagse diensten een professionele doventolk aanwezig. Ook de liederen worden vertolkt. In de gemeente wordt voor belangstellenden een cursus doventaal aangeboden, zodat we goed met elkaar kunnen communiceren. Gemeenteleden die deze cursus hebben gevolgd assisteren de doventolk bij de vertaling van de liederen.

Extra faciliteiten voor slechthorenden

In de grote zaal hebben we voor slechthorenden een aantal koptelefoons beschikbaar. Ook is het mogelijk uw eigen “persoonlijke” zender en ontvanger te gebruiken. Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan even contact met degene die u welkom heet of met de geluidsmensen achter in de zaal.

Laatste nieuws