Gebed en voorbede worden binnen EGM Scheveningen gezien als een van de hoofdtaken van de gemeente. Dat doen we door persoonlijk gebed, maar ook door samen te bidden in gebedsbijeenkomsten:

Gebedsavonden

  • Elke donderdag om 20:00u, Westduinweg 1133
  • Elke eerste vrijdag van de maand wordt een gebedsavond gehouden. Deze bijeenkomst begint om 20:00 en eindigt om 24:00u We komen bij elkaar aan in het gebouw aan de Westduinweg 151.
  • Daarnaast doen we jaarlijks mee aan de Open Doors Nacht van Gebed. Door samen te bidden willen we gehoor geven aan de hartekreet van christenen uit de Vervolgde Kerk. Zij hebben ons gebed nodig omdat ze voortdurend lijden en onder druk staan omwille van hun geloof in Jezus Christus. Bidt u mee?
  • Naast onze eigen jaarlijkse vasten en gebedsdagen, in de eerste week van het nieuwe jaar, doen wij ook mee met de landelijke week van gebed die ook in Scheveningen gehouden gaat worden. De voorlopige planning is van 19 – 26 januari 2014.

De gebedsweek is een initiatief van de Evangelische Alliantie (EA)

Laatste nieuws