Toelichting op de begroting

Verwacht wordt dat de bijdragen in 2017 vergelijkbaar zullen zijn met 2016. Evenals in 2016 wordt ook in 2017 een grote bijdrage verwacht voor een zendingsproject.
Verwacht wordt dat de gebruikelijke uitgaven voor zending, evangelisatie en diakonaat iets zullen stijgen. De bovengenoemde  bijdrage voor het zendingsproject zal in 2017 besteed worden. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de gemeente uitvoeren behalve vergoeding voor aantoonbare gemaakte kosten.

Begroting

Inkomsten

2017

Bijdragen Scheveningen

242.500

Verhuur WdW151

3.000

Ontvangen rente

500

Totale Inkomsten

246.000

   

Begroting

Uitgaven

2017

Zending/evangelisatie/diakonaat

185.000

Kosten gemeenteactiviteiten

26.000

Kosten gebouw

25.000

Diverse kosten

1.000

Voorburg

2.000

Reserveringen

0

Totale Uitgaven

239.000

Resultaat

7.000

 


 

Laatste nieuws